Ofte stillede spørgsmål til Bornholms Vindmøllelaug I/S


Er der en sammenhæng mellem mit elforbrug og antallet af anparter jeg kan købe?
Nej, du kan købe lige så mange anparter, du har lyst til.

Er der en sammenhæng mellem hvor mange personer vi bor i husstanden og antallet af anparter vi kan købe?
Nej, I kan hver især købe lige så mange I har lyst til.

Hvor stort er afkastet ved køb af vindmølleanparter?
Ifølge budgettet vil forrentningen ligge på 12.2 % i gennemsnit for de første 10 år. Vi har dog lagt budgettet meget forsigtigt.

Kan jeg nøjes med at købe én anpart?
Nej, du skal minimum købe 5 anparter.

Hvad sker der med investeringen efter 20 år?
Du vil stadig få indtægten fra produktionen så længe møllen er i drift. Møllen forventes at leve mindst 25 år.

Hvor stor er risikoen for at jeg mister mine penge?
Pengene bliver indbetalt på en spærret konto, og kan kun frigives når kontraktens rater forfalder. Sidste rate er når møllen er afleveret til lauget. Vi har på alle måder forsøgt at gøre risikoen så lille som mulig.

Hvad skal jeg gøre for at købe anparter i Bornholms Vindmøllelaug?
Du skal:

  1. udfylde en tegningskontrakt, som skal sendes til Bornholms Miljø- og Energikontor Gl. Rønnevej17B, 3730 Nexø
  2. indbetale det fulde anpartsbeløb på laugets konto: Reg.nr.: 6060 Kontonr.: 0000939593 inden d. 4. november.
Tegningskontrakten kan du enten få ved at ringe til Miljø- og Energikontoret på 5694 1044 eller finde den hér på hjemmesiden under "prospekt".

Kan jeg vente til 4. november med at betale for anparterne?
Ja, det kan du godt, men da "først til mølle"-princippet gælder, anbefaler vi at du indbetaler pengene, så snart du har taget beslutningen om at købe anparter.

Hvem har købt de øvrige 10 møller, som skal stilles op på Bornholm?
Det har hovedsagelig bornholmske investorer.

Hvor kommer laugsmøllen til at stå henne?
Vi er begyndt at bygge møllerne ved Hasle, så medmindre naturklagenævnet stopper byggeriet vil den sydligste mølle blive laugsmøllen.

Hvor høj bliver møllen?
Navhøjden er 60 meter, og der er 90 meter til øverste vingetip.

Er det muligt at frigøre den kapital jeg har bundet i vindmølleanparter?
Ja, du kan sælge anparterne, dog skal reglerne i vedtægterne for Bornholms Vindmøllelaug I/S følges.

Hvordan sælger jeg mine vindmølleanparter igen, hvis jeg får brug for pengene?
Anparterne er et frit omsætteligt papir, dog skal salget jf. vedtægterne meddeles ledelsen. Du har mulighed for at sætte anparterne til salg på Bornholms Vindmøllelaugs Hjemmeside. www.bornvind.dk Der er også. vindmølleanpartsbørser på WWW.dicaps.dk og WWW.vimb.dk

Er der et marked for vindmølleanparter, hvis jeg får brug for at sælge mine anparter igen? Ja, det mener vi på nuværende tidspunkt. Eksempelvis har Middelgrundens Vindmøllelaug 223 personer på venteliste til anparter.

Hvilke skatteregler gælder for køb af vindmølleanparter?
Skematisk regel med et bundfradrag på 3000 kr. pr. person. Se prospektet om skatteforhold, og nedenstående eksempel.

Hvilke felter på selvangivelsen skal jeg bruge til at angive indtægt og fradrag for vindmølleanparter?
Du skal bruge rubrik 20, som er anden personlig indkomst, men først skal du lave et lille regnestykke.

Eksempel :
      Indtægt fra anparter  5.000
      - Grundfradrag          3.000
--------------------------------------------------
                              i alt 2.000
      60 % af 2.000 = 1.200 kr.

De 1.200 kr. påføres selvangivelsen som anden personlig indkomst uden AM-bidrag.